Met spoed een notulist gevraagd voor de SBDE Emmen

om te notuleren en verslagen te maken van de vergaderingen van de SBDE

voor inlichtingen neem dan contact op met:

Paul Huisman

06 28 43 19 46

wekingeslag@gmail.com