De huurders, de gemeente Emmen, de corporaties Domesta, Lefier en Woonservice hebben in november het nieuw Lokaal Akkoord ondertekend. Namens de huurders tekenden de Bewonersraad Emmen, de Huurdersfederatie en Samen Sterk. In het Lokaal Akkoord staan afspraken over het wonen in de gemeente Emmen. Hierbij is aandacht voor betaalbaarheid, krimp en duurzaamheid. Het gaat om algemene afspraken en de komende jaren wordt dit steeds verder uitgewerkt. De komende periode komen er ook nog afspraken over wonen & zorg en de huisvesting van statushouders en financiƫn. Hiervoor zijn begin 2016 werkgroepen gestart.

Er worden al jaren afspraken gemaakt tussen de gemeente en de corporaties. Het is voor het eerst dat wij als huurdersorganisatie mee ondertekenden. De Bewonersraad Emmen blijft aan tafel zitten en let uiteraard op dat de mening van huurders gehoord wordt.