Het bestuur

 

De functies en taakverdeling is als volgt:
Dhr (Hans) Gelderman, voorzitter en tevens lid Huurdersplatform SAM
Mevr. (Henny) Haak, penningmeester en tevens lid van Huurdersplatform SAM
Mevr. M. (Ria) Siermans, secretaris  
Mevr. A. (Anja) Stevens-Jonas, algemeen lid
Dhr. L. (Jan) Haak, algemeen lid
Dhr. K. (Koos) Boerhof, algemeen lid